-Unsupported JavaScript- 【原住民族語言中心課程通知】107學年度第二學期第二階段課程開始授課資訊 - 國立東華大學原住民族語言中心
【原住民族語言中心課程通知】107學年度第二學期第二階段課程開始授課資訊

                         國立東華大學原住民民族語言中心
           107學年度第二學期-第二階段課程授課時間、地點表

若有疑問,歡迎來電洽詢。
lrayuwan.敬祝我們都平安順心 <3 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

國立東華大學原住民族語言花蓮學習中心
中心助理:李先生、林先生
聯絡電話:03-8905904、
03-8905903

 

內容更新 : 2019-05-22
瀏覽數